Marie Obrová

Bachelor's thesis

Analýza gramatických chyb v ústním projevu mírně pokročilých dospělých studentů angličtiny

Analisis of selected spoken grammatical errors of lower intermediate adult learners of English
Abstract:
Tato práce se zabývá gramatickou chybou v ústním projevu dospělých studentů, kteří studují obecnou angličtinuna středně pokročilé úrovni. Její teoretická část je tvořena kapitolami, které stručně popisují historický a současný postoj učitele a studenta k chybám vyskytujícím se v průběhu nabývání jazykové kompetence, jejich typologii a práci s nimi. Praktická část této práce se skládá z výzkumu sledujícího …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with grammatical mistakes in speaking performance of lower intermediate adult students who are studying general English. The theoretical part of the work consists of chapters describing the historic and contamporary approaches of teachers and students to errors that occur in the language acquisition process, their typology and their treatment. The practical part of the work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA
  • Reader: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College