Mgr. et Mgr. Martin Surovčák

Bakalářská práce

Srovnávací analýza segmentálních fonémů v balkánských jazycích

Comparative analysis of segmental phonemes in the Balkan languages
Anotace:
Práce se zaměřuje na srovnání fonematických systémů v balkánských jazycích pomocí typologických vzdáleností, především na jejich konvergentní tendence. Zohledňuje jak synchronní, tak i diachronní hledisko a několik srovnávacích kritérií.
Abstract:
This thesis is focused on description of convergent processes in the Balkan phonemic systems using typological distance (Jaccard distance, Euclidean distance).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Balkanistika

Práce na příbuzné téma