Veronika Paulíková

Diplomová práce

Bytová politika jako nástroj rozvoje města Břeclavi

Housing Policy as a Development Means of Breclav
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na obecná východiska bydlení, bytovou politiku České republiky jakožto celku, ale i na praktickou aplikaci této politiky na úrovni měst, konkrétně v podmínkách města Břeclavi. Jedním z cílů práce je analýza struktury bytového fondu města a s tím pak související charakteristika procesu privatizace bytového fondu Břeclavi. V souvislosti se zkvalitňováním bydlení, jakožto …více
Abstract:
This thesis is focused on basis of housing, housing in the Czech republic as a whole and deals with practical application of this policy at the level ofcities, specifically in terms of the city of Břeclav. One of the aims of this work is to analyze the structure of the housing-fund and the thenrelated characteristics of the process of privatization of the housing fund in Břeclav. In the context of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Paulíková, Veronika. Bytová politika jako nástroj rozvoje města Břeclavi. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj