Alexandra Zvariková

Diplomová práce

Rozpočty obcí v ČR – ekonometrická analýza s využitím panelových dát

Rozpočty obcí v ČR - ekonometrická analýza s využítím panelových dat
Anotace:
Předmětem práce je analýza panelu dat 198 obcí v České republice za období 2003-2015. Cílem je určit faktory, které způsobují odchylky při rozpočtování daňových příjmů na místní úrovni, a to modelováním statických panelových dat s fixními a náhodnými efekty. Obce v České republice mají tendenci podhodnocovat odhady celkových i daňových příjmů. Za sledované období byly skutečné daňové příjmy přibližně …více
Abstract:
This paper analyses a panel data of 198 Czech municipalities for the period 2003-2015. The aim is to define determinants of municipalities' tax revenue budgeting errors using static panel data models with fixed and random effect. Czech municipalities have a tendency to underestimate both total and tax revenues. On average, budgeted tax revenues are about 7 % lower than collected revenues during the …více
Abstract:
Predmetom práce je analýza panelu dát 198 obcí v Českej republike za obdobie 2003-2015. Cieľom je určiť faktory, ktoré spôsobujú odchýlky pri rozpočtovaní daňových príjmov na miestnej úrovni, a to modelovaním statických panelových dát s fixnými a náhodnými efektmi. Obce v Českej republike majú tendenciu podhodnocovať odhady celkových aj daňových príjmov. Za sledované obdobie boli skutočné daňové príjmy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Formánek
  • Oponent: Zuzana Dlouhá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70283

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum