Jan ŠÍMA

Bakalářská práce

Vliv různé intenzity audiální zátěže na jednoduchou a složitou reakční dobu při vizuální stimulaci.

impact of different audio levels on simple and complex response time with visual stimulation.
Anotace:
Tato bakalářská práce se bude zaobírat vlivem zvuku (hudby) o různé intenzitě na reakční dobu u testovaných osob, jimiž v našem případě jsou studenti katedry Tělesné výchovy a sportu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Reakční doba byla měřena na audiální i vizuální stimul, přičemž na audialní stimul byla měřena jen reakční doba jednoduchá a na vizuální stimul poté reakční doba …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis is focused on influence of sound (music) with different intensity on reaction time of tested sunjects. In this case subjects were students of KTVS UJEP. Reaction time was measured based on visual and audio stimulus, while for the audio stimulus was measured only simple reaction time and for the visual stimulus was measured complex reaction time. Part of the test was measuring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍMA, Jan. Vliv různé intenzity audiální zátěže na jednoduchou a složitou reakční dobu při vizuální stimulaci.. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta