Bc. Martin Mec

Bakalářská práce

Grafická interaktivní implementace algoritmu Ant Colony Optimization

The Graphic Interactive Implementation of the Ant Colony Optimization Algorithm
Anotace:
Vznik ACO byl inspirován pozorováním skutečných mravenců. Mravenci, a obecně sociálně žijící hmyz, jsou jako celek schopni úspěšně řešit problémy, které dalece přesahují schopnosti jednotlivců. Samoorganizované chování mravenců se ukázalo být dobrým modelem pro řešení výpočetně náročných problémů. Cílem bakalářské práce je grafická interaktivní implementace algoritmu Ant Colony Optimization. Součástí …více
Abstract:
The origin of Ant Colony Optimization was inspired by studying real ants. Ants, and generally social insect species, are as the whole able to deal with problems, which are far behind the abilities of individuals. Self-organized behavior of ants turned out to be a good model for solving some computationaly hard problems. The aim of the bachelor thesis is a graphical implementation of an Ant Colony Optimization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Hudík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika