Mgr. Iveta Lošťáková

Bakalářská práce

Vývoj motivace dobrovolníků během výkonu dobrovolné činnosti v o.s. Ratolest Brno

Developing motivation of volunteers during the performance of voluntary work in the Nonprofit Organization Ratolest Brno
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá vývojem motivace dobrovolníků během výkonu dobrovolné činnosti. Hlavním cílem práce je poukázat na faktory, které motivaci ovlivňují, a objasnit případný vývoj motivace dobrovolníků. Pro teoretické ukotvení tématu byly nejprve definovány základní pojmy, konkrétně dobrovolnictví, motivace, a občanské sdružení Ratolest Brno, včetně jejich vzájemných souvislostí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of the motivation of volunteers during the volunteering. The main objective is to point out the factors which influence the motivation and to explain the potential motivational development of volunteers. To provide the theoretical background, the basic terms will be defined; namely volunteering, motivation, and Ratolest Brno. The connection between them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Veronika Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta