Jana MIKOLAJOVÁ

Bakalářská práce

Substantiva abstrakta ve vybraných svazcích 1. dílu Slovníku jazyka staroslověnského

Abstract nouns in selected issues of the first volume of Old Church Slavonic Dictionary
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá abstraktními podstatnými jmény ve staroslověnštině. Cíl práce je excerpce lexikálního materiálu z I. dílu Slovníku jazyka staroslověnského Lexicon linguae paleoslovenicae (Praha: Academia 1996-1997), (dále Slovník). Excerpcía následnou analýzou ze Slovníku v rozsahu písmen A-B bude vytvořen seznam abstraktních podstatných jmen, která jsou doložena ve slovní zásobě jazyka …více
Abstract:
Bachelors work is dealing with subjectives in Slavonic language. Objective of the work is excreption of lexical materils from the first edition of the Slavonic language dictionary.Lexicon linguage paleoslovenicae (Praha: Academia 1996-1997), (next: dictionary). By excreption which has been followed by anylysis A-B, the list of abstract subjectives, which are documented in the vocabulary of Slavonic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mira Marvanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKOLAJOVÁ, Jana. Substantiva abstrakta ve vybraných svazcích 1. dílu Slovníku jazyka staroslověnského. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma