Ing. Milena Schneiderová

Diplomová práce

Finanční majetek a závazky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Financial Assets and Liabilities According to International Financial Reporting Standards
Anotace:
Cílem diplomové práce „Finanční majetek a závazky v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví“ je popsat a ověřit metody uznávání a oceňování finančního majetku a závazků v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Práce je rozdělena do čtyř částí. První se zabývá mezinárodní harmonizací účetnictví a tvorbou mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Druhá část …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis „Financial Assets and Liabilities According to International Financial Reporting Standards“ is to describe and verify recognition and measurement of financial assets and liabilities according to International Financial Reporting Standards (IFRS). The thesis is divided into four parts. The first one deals with international harmonization of accounting and creation of International …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta