Bc. Renata Mikušová

Bakalářská práce

Vliv loutkového divadla na mladší školní věk

Exploration of the effects of puppet theater on the aesthetic development of the child
Anotace:
Anotace Moje bakalářská práce pod názvem – Vliv loutkového divadla na školní mladší věk, se zabývá podrobným rozborem působení divadelní scény, jakožto prostředku, který zastává důležitou funkci při výběru činnosti ve volném čase pro děti mladšího školního věku. Zkoumání nás postupně vede k závěru, že divadlo a všechny jeho aspekty mají veliký podíl na osobnostním, sociálním a estetickém rozvoji dítěte …více
Abstract:
Anotation My bachelor’s thesis called - The effect of puppet theater in the younger school age (early childchood), focuses on a detailed analysis of theatre as a medium, which remains an important function in the selection of leisure activities for school children. Our exploration leads us to the tentative conclusion that the theater and all its aspects, have a great role in the personality, social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování