Simona Lenčová

Bakalářská práce

Regionálne disparity na Slovensku

Regional Disparities in Slovakia
Abstract:
LENČOVÁ, Simona: Regional disparities in Slovakia. [Bachelor thesis]. Bank institute college Prague, foreign college Banská Bystrica. Department of economics, valuation, social sciences and law. Consultant: doc. Ing. Eugen Valach CSc. Year of defense: 2013. Pages: 62. The bachelor thesis deal with regional differences of Slovakia, their causes and development. The first chapter introduce to issue. …více
Abstract:
LENČOVÁ,Simona: Regionálne disparity na Slovensku. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: doc. Ing. Eugen Valach, CSc. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 62. Bakalárska práca sa zaoberá regionálnymi rozdielmi Slovenska, ich príčinami a vývojom. Prvá kapitola uvádza do problematiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.
  • Oponent: Ing. Zuzana Voľanská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK