Bc. Lucie Kolářová

Bakalářská práce

Stanislav Moša - Petr Ulrych: Markéta Lazarová - hudební balada /libreto a hudba/

Stanislav Moša - Petr Ulrych: Markéta Lazarová - music ballad /libretto and music/
Anotace:
Práce se zabývá hudební baladou Markéta Lazarová, k níž hudbu napsal Petr Ulrych a libreto Stanislav Moša. Obsahuje jak analýzu hudby a libreta, tak porovnání postav s literární předlohou a rozdíl ve zpracování slova. Část práce je zaměřena na jednotlivá tvůrčí období Petra Ulrycha, která jsou na jednotlivých příkladech analyzována.
Abstract:
This work considere music ballad Markéta Lazarová. Peter Ulrych wrote the music and libretto Stanislav Moša. It cotaine analysis of music and libretto, comparison personages with literature pattern and difference elaboration of text. Section of the work is align to Peter Ulrychs productive live periods which are analysed on a separated instances.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta