Bc. Kateřina Petrošová

Bakalářská práce

Čas v jazyce a jazyk v čase. Srovnání gramatického pojetí času a vývoje vybraných jednotek české a polské temporální terminologie

Time in language and language in time
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vzájemný oboustranný vliv jazyka a času na příkladech češtiny a polštiny. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována srovnání gramatického pojetí času a aspektu v obou jazycích. Představeny jsou základní gramatické kategorie, kterými vybrané jazyky nakládají s potřebou vyjádřit čas. Plynulým přechodem mezi oběma částmi je teoretický …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on mutual influence of language and time in examples from Czech and Polish. It is divided to theoretical and practical parts. Theoretical part is dedicated to comparison of grammatical perception of time and aspect in both languages. Herein basic grammatical categories used to express the time in both selected languages are introduced. Brief introduction of history of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kamila Adamcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Filologicko-areálová studia