Bc. Kateřina Petrošová

Bachelor's thesis

Čas v jazyce a jazyk v čase. Srovnání gramatického pojetí času a vývoje vybraných jednotek české a polské temporální terminologie

Time in language and language in time
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vzájemný oboustranný vliv jazyka a času na příkladech češtiny a polštiny. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována srovnání gramatického pojetí času a aspektu v obou jazycích. Představeny jsou základní gramatické kategorie, kterými vybrané jazyky nakládají s potřebou vyjádřit čas. Plynulým přechodem mezi oběma částmi je teoretický …more
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on mutual influence of language and time in examples from Czech and Polish. It is divided to theoretical and practical parts. Theoretical part is dedicated to comparison of grammatical perception of time and aspect in both languages. Herein basic grammatical categories used to express the time in both selected languages are introduced. Brief introduction of history of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kamila Adamcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Polský jazyk a literatura

Theses on a related topic