Zuzana Filikarová

Bachelor's thesis

Vliv sociální politiky státu na porodnost

Influence of state social policy on fertility rates
Anotácia:
Cílem mé práce je poskytnout obraz o vývoji porodnosti v evropských zemích -- v České republice, ve Francii a ve Švédsku za období 20 let (r.1990 až 2010). Práce obsahuje jednotlivé charakteristiky sociální politiky státu dané populace, historii vývoje porodnosti v těchto zemích a demografickou projekci do budoucna. Práce je snahou o nastínění možného zlepšení sociální politiky se zaměřením na rodinnou …viac
Abstract:
The aim of my bachelor's thesis is to provide an overview of a birth rate development in the European countries - in the Czech Republic, France and Sweden in a period of 20 years (1990 - 2010). The work includes individual characteristics of the state social policy of the population, history of the birth rates and a demographic projection for a future. The thesis is an attempt to outline the potential …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedúci: Martina Šimková
  • Oponent: Simona Fučíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42024