Bc. Mgr. Veronika Kazatelová Chládková

Bakalářská práce

Britské kulturní identity a hodnoty a jejich odraz v dětských knížkách Davida Walliamse

British Cultural Identities and Values and Their Reflection in Children’s Books by David Walliams
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kulturními hodnotami a identitami a jejich odrazem v dětských knihách Davida Walliamse. Kulturní hodnoty a identity jsou zde nejprve popsány obecně a následně aplikovány na konkrétních situacích v díle Walliamse. Práce je založena na předpokladu, že autor je nositelem těchto společenských kultur a identit, které prostřednictvím svých knih přenáší na čtenáře. Důsledkem …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the cultural values and identities, and their reflection in children's books by David Walliams. Cultural values and identities are described first in general and then applied to specific situations in Walliams’s work. The work is based on the assumption that the author is a carrier of these social cultures and identities and through his books they are transferred to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk