Theses 

Dynamika stárnutí populací ve světě – Bc. Michaela Valešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Bc. Michaela Valešová

Diplomová práce

Dynamika stárnutí populací ve světě

Dynamics of population ageing in the world

Anotace: Cílem diplomové práce „Dynamika stárnutí populací ve světě“ je analyzovat proces stárnutí světové populace a vymezit hlavní příčiny a důsledky tohoto jevu. Práce se zaměřuje na porovnání ukazatelů stárnutí na jednotlivých kontinentech, na analýzu dostupných dat o budoucím vývoji, na dopady pro společnost a opatření bojující proti stárnutí ve světě. Poslední kapitola je věnována stárnutí obyvatelstva České republiky.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “The Dynamics of Population Ageing in the World“ is to analyze and assess the process of ageing of world population and to define the basic causes and consequences of this phenomenon. Thesis focuses on comparison of indicators of ageing on all continents, as well as on the analysis of available data on future development, its impacts on society and measures fighting against ageing in the world. The last chapter is dedicated to population ageing in the Czech Republic.

Klíčová slova: Stárnutí, populace, střední délka života, úhrnná plodnost, věkový medián, populační růst, úroveň plodnosti zachování populace, Ageing, population, life expectancy, total fertility, middle age, population growth, replacement fertility level

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz