Bc. Michaela Valešová

Diplomová práce

Dynamika stárnutí populací ve světě

Dynamics of population ageing in the world
Anotace:
Cílem diplomové práce „Dynamika stárnutí populací ve světě“ je analyzovat proces stárnutí světové populace a vymezit hlavní příčiny a důsledky tohoto jevu. Práce se zaměřuje na porovnání ukazatelů stárnutí na jednotlivých kontinentech, na analýzu dostupných dat o budoucím vývoji, na dopady pro společnost a opatření bojující proti stárnutí ve světě. Poslední kapitola je věnována stárnutí obyvatelstva …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Dynamics of Population Ageing in the World“ is to analyze and assess the process of ageing of world population and to define the basic causes and consequences of this phenomenon. Thesis focuses on comparison of indicators of ageing on all continents, as well as on the analysis of available data on future development, its impacts on society and measures fighting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa