Mgr. Petr Ševčík

Diplomová práce

Transparentnost zastupitelstva obce, její možnosti a limity

Transparency of the Municipal Council, Its Possibilities and Limits
Anotace:
Tato práce se zabývá transparentností zastupitelstva obce s ohledem na její právní možnosti a limity. Práce vymezuje základní povinnosti související s transparentností zastupitelstev, jež musí být bezpodmínečně dodrženy. Zmíněny jsou i následky, které nedodržení těchto povinností může vyvolat. Dále se věnuje dalším nadstavbovým možnostem, jež mohou být ve vztahu k transparentnosti zastupitelstva využity …více
Abstract:
This thesis deals with transparency of municipal board with regards to her legal options and limits. The thesis delimits essential duties which are related with transparency of municipal boards and which have to be unconditionally followed. Mentioned are consequences which may cause breach of this duties. The thesis also deals with another superstructural options which can be used in relation with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo