Otakar Souček

Bakalářská práce

Návrh kalkulace výkonů v podniku zabývajícím se poskytováním služeb

Design of costing in a service company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodnou kalkulaci pro vybraný podnik a doporučit, které informace by pro její reálné využití při řízení měly být evidovány. Vybraným podnikem je GAIA Connections, s. r. o. zabývající se poskytováním IT služeb stálým zákazníkům. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky manažerského účetnictví o nákladech a kalkulacích …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to design suitable costing for the selected company and recommend which information should be recorded so that it can be used as a real management tool. The selected enterprise is GAIA Connections, s. r. o., which provides IT services to regular customers. The thesis is divided into two parts. The theoretical part summarizes the existing knowledge of management accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Aneta Křehnáčová
  • Oponent: Jaroslav Wagner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84161

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku