Shaban Gaballa Elosta, Ph.D.

Disertační práce

Development of Capillary Electrophoresis and MALDI-TOF Mass Spectrometry Methods

Development of Capillary Electrophoresis and MALDI-TOF Mass Spectrometry Methods
Anotace:
ABSTRAKT První část Disertace se zabývá analytikou extraktů a farmaceutických produktů různými technikami, především vývojem metod kapilární zónové elektroforézy (CZE) a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie (hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí a ionizací pomocí matrice a analyzátorem doby letu). Ačkoliv se pro analysy složek Gingko biloba a produktů obsahujících Huperzine A používají většinou …více
Abstract:
ABSTRACT The first part of the Thesis deals with evaluation of extracts and pharmaceutical products by means of various analytical techniques and development of Capillary Zone Electrophoresis (CZE) and Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time of Flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) methods. Although HPLC is mostly used for analysing the constituents of Ginkgo biloba and Huperzine A products …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta