Tomáš Sedláček

Diplomová práce

Analýza rizik neelektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Analysis of Risks of Non-Electrical Equipment in Potentially Explosive Atmosphere
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou rizik kompresorové stanice GHH. Analýza rizik zahrnuje posouzení všech dostupných materiálů, provedená měření a na základě vyhodnocení informací zařazení zařízení do příslušné kategorie. Vyhodnocení podkladů bylo provedeno v souladu s normativními a legislativními požadavky. Posouzení zařízení zohledňuje jeho bezpečný provoz ve stanoveném prostředí dle protokolu o …více
Abstract:
The thesis deals with the risk analysis of GHH compressor station. The risk analysis involves consideration of all available material performed measurement and evaluation on the basis of the available information the evaluation of the equipment into the appropriate category. The evaluation of information has been carried out in accordance with the normative and legislative requirements. The assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Roman Dubový
  • Oponent: Miroslav Kubalák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava