Bc. Oldřich Hošek

Bakalářská práce

Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry

Death and euthanasia through the eyes of general nurse
Anotace:
Bakalářská práce na téma Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry je prací teoreticko-výzkumnou. Pojednává o problematice umírání, smrti, paliativní péči a eutanazii. Skládá se ze dvou částí - z části teoretické a z části výzkumné. V teoretické části je popisována tanatologie, problematika umírání a smrti, paliativní péče a hospicová péče, eutanazie a její rozdělení. Výzkumná část popisuje výzkum metodou …více
Abstract:
The bachelor thesis on theme Death and euthanasia through the eyes of general nurse is the work theoretical-research. The bachelor thesis deals with dying, death, palliative care and euthanasia. This thesis is divided in two parts, theoretical par and practical part. In the theoretical part is described thanatology, the issue of dying and dead, palliative care and hospice care, euthanasia and its separation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hošek, Oldřich. Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra