Ing. Saida Zhambakiyeva

Diplomová práce

Analýza faktorů determinujících vývoj HDP a jeho struktury ve vybraných zemích

Determinants of GDP and its Structure Analysis in Specific Countries
Anotace:
Diplomová práce «Analýza faktorů determinujících vývoj HDP a jeho struktury ve vybraných zemích» se zabývá analýzou hrubého domácího produktu České republiky a republiky Kazachstán a hlavně faktorů, které ovlivňují a tvoří hodnotu HDP. V teoretické části jsou uvedeny vedle informace o hrubém domácím produktu zásadní zvolené makroekonomické faktory, které ve větší míře mají vliv na vývoj HDP – nezaměstnanost …více
Abstract:
My diploma thesis called «Analysis of factors determining the development of GDP and its structure in selected countries» addresses the gross domestic product of the Czech Republic and the Republic of Kazakhstan, especially the factors which affect GDP and form its value. The theoretical part contains not only basic information about the concept of gross domestic product, but also chosen fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS