Mgr. Monika Střížová

Diplomová práce

Právo na obhajobu

Right of Defence
Anotace:
Cílem této práce je čtenáři přiblížit právo na obhajobu, jež je jednou ze složek spravedlivého řízení, a tudíž jednou ze základních zásad trestního práva procesního. Práce je rozčleněna do devíti kapitol se zaměřením na uplatňování obhajovacích práv v rámci postupu v řízení tak, aby byl účel trestního řízení naplněn. První část je věnována právní regulaci obhajoby a zárukám jejího uplatnění. Následuje …více
Abstract:
In this research paper, I have attempted to enlighten the reader about the right of defence. This right is an essential element of a just proceeding, and thus one of the basic principles of law of criminal procedure. The thesis is divided into nine chapters focusing on the right of defence in the course of criminal procedure in the way that fulfils the purpose of criminal proceedings. The first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo