Patrik POTYŠ

Bakalářská práce

Trasování plavebního kanálu Dunaj-Odra v části Ostravské pánvi.

The trace of the channel of the Danube-Oder in part on Ostrava basin
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zamýšleným trasováním kanálu Dunaj-Odra-Labe, jsou porovnány rakousko-uherské, německé a československé plány. Po roce 1993 také české plány. Byla provedená analýza ploch zájmového území pomocí Corine Land Cover a zhodnocení stavu před a po realizaci. Taktéž je popsán aktuální vývoj projektu a etapizace výstavby na území města Bohumín. Rovněž jsou popsané parametry koryta …více
Abstract:
The bachaleor thesis focuses on intended trace of Danube-Oder-Elbe canal, comparison of austro-hungarian, german and czechoslovakian plans is made also after the year 1993 czech plans. Corine Land Cover was used for land usage analysis before and after realization. Also actual progress and building stages are mentioned as well as canal parameters on the territory of the city of Bohumín and ship parameters …více
 

Klíčová slova

Dunaj Odra kanál
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POTYŠ, Patrik. Trasování plavebního kanálu Dunaj-Odra v části Ostravské pánvi.. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Regionální geografie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses svpikx svpikx/2
20. 5. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 5. 2020
Marklová, E.
21. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.