Bc. Pavel Kubelka

Bakalářská práce

OVĚŘENÍ PRINCIPŮ ZPĚTNOVAZEBNÍHO ŘÍZENÍ - ŘÍZENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU

Testing principles of the feedback control - control of velocity of an electric fan
Anotace:
Účelem práce je navrhnout elektronický obvod s pomocí analogových součástek pro řízení ventilátoru. Obvod sestavit a oživit, dále do obvodu zakombinovat PI regulátor. Poté vyzkoušet a ověřit principy zpětnovazebního řízení.
Abstract:
The purpose of this work is to design an electronic circuit using analog components for fan control. Further, to assemble and revive the circuit, then incorporate the PI controller. Finally, to test and validate the principles of feedback control.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubelka, Pavel. OVĚŘENÍ PRINCIPŮ ZPĚTNOVAZEBNÍHO ŘÍZENÍ - ŘÍZENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Řízení procesů

Práce na příbuzné téma