Bc. Štěpán Bazala

Diplomová práce

Motivace k podnikání - srovnání motivace studentů a podnikatelů

Motivation for business - comparison of motivation of students and entrepreneurs
Anotace:
Téma diplomové práce se zabývá motivací k podnikání. Srovnává studenty středních a vysokých škol a jejich názory. Cílem práce je zjistit a prezentovat rozdílnosti v názorech studentů v rámci jejich motivace k podnikání. Výzkum je proveden na základě kvantitativně-kvalitativní metodologiie. Respondenti se budou skládat ze studentů středních škol, vysokých škol, pracujících lidí a v kvalitativní části …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis deals with motivation for business. It compares high school and university students and their opinions. The aim of the work is to identify and present differences in students' opinions within their motivation to do business. The research is performed on the basis of quantitative-qualitative methodology. Respondents will consist of high school students, universities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Romana Žihlavníková, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.