Ing. Daniel Dvořáček

Diplomová práce

Neuronová síť pro řízení nehratelných postav v počítačové hře

Neural Network for Non-Playable Characters Control in Computer Game
Anotace:
Teoretická část práce se zabývá problematikou umělé inteligence v počítačových hrách, popisuje používané techniky se zaměřením na využití umělých neuronových sítí. Popisuje základní principy neuronových sítí a evolučních algoritmů, nástrojů použitých v praktické části k vytvoření umělé inteligence pro nehratelné postavy ve hře "Achtung die Kurve".
Abstract:
Theoretical part of this thesis elaborates on issue of artificial intelligence application in computer games. It describes techniques used, focusing on use of artificial neural networks. It describes the elemental principles of neural networks and genetic algorithms, which are used in the practical part for the creation of artificial intelligence for a non-player character in the game "Achtung die …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořáček, Daniel. Neuronová síť pro řízení nehratelných postav v počítačové hře. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky