Eva Vurbsová

Diplomová práce

Marketing, propagace a public relations činoherního divadla na příkladu Městského divadla Kladno

Marketing, promotion and public relations in drama theater on the example of the City Theatre Kladno
Anotace:
Práce se zaměřuje na marketing, propagaci a Public Relations a možnosti jejich využití v kulturních institucích, konkrétně pak v divadle. Teoretická část se věnuje základním pojmům z oblasti marketingu, jeho historii, vývoji, nejdůležitějším marketingovým nástrojům a možnostem jejich využití. Druhá část práce je věnována Městskému divadlu Kladno, jeho historii, současné situaci, dramaturgickému profilu …více
Abstract:
The work is focused on marketing, promotion and public relations and their potential use in cultural institutions, especially in the theatre. The theoretical part aims on the basic concepts of marketing, its history, evolution, the most important marketing tools and their use. The second part is devoted to Městské divadlo Kladno (City Theatre in Kladno), its history, current situation, its dramaturgical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2015
  • Vedoucí: Václav Riedlbauch
  • Oponent: Eva Homindová Römerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55910