Mgr. Kateřina Šardická

Bakalářská práce

K obraně vlasti buď připraven: Propagace branné výchovy prostřednictvím krátkého filmu v letech 1945–1960

Be Prepared to Defend the Homeland: Film Propagation of Defence Education in the Years 1945–1960
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje výzkumu kulturně-politické funkce produkce Krátkého filmu a Československého armádního filmu v rámci propagace dobových konceptů branné výchovy v letech 1945–1960. Výzkum se primárně soustředí na záměrné šíření zásad branné výchovy a civilní obrany prostřednictvím různorodých filmů a jiných masových médií použitých v celonárodní kampani jako byl veřejný tisk, …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a research of a cultural-political function in the production of the Krátký film and the Československý armádní film companies within the framework of propagation of defence education in the years 1945–1960. Its primary focus is the intentional spread of the principles of defence education and civil defence through various films and other means of media propagation used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury