Theses 

K obraně vlasti buď připraven: Propagace branné výchovy prostřednictvím krátkého filmu v letech 1945–1960 – Mgr. Kateřina Šardická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Mgr. Kateřina Šardická

Bakalářská práce

K obraně vlasti buď připraven: Propagace branné výchovy prostřednictvím krátkého filmu v letech 1945–1960

Be Prepared to Defend the Homeland: Film Propagation of Defence Education in the Years 1945–1960

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se věnuje výzkumu kulturně-politické funkce produkce Krátkého filmu a Československého armádního filmu v rámci propagace dobových konceptů branné výchovy v letech 1945–1960. Výzkum se primárně soustředí na záměrné šíření zásad branné výchovy a civilní obrany prostřednictvím různorodých filmů a jiných masových médií použitých v celonárodní kampani jako byl veřejný tisk, plakáty a knihy. V první řadě se text zaměřuje na způsob, jakým komunistický režim používaný krátkých filmů, jako nástroj pro propagaci své ideologie. Práce zkoumá postupný vývoj branných filmů, jejich proměny a specifika, filmový styl, rétoriku a prostředky, kterých využívají k propagaci svých cílů. Hlavním cílem je pomocí analýzy branných filmů odhalit, zda se komunistické straně podařila naplnit myšlenka jednotného řízení branné výchovy ve státě, a zda tyto filmy skutečně mechanicky pracovaly se zavedenými postupy pouze ve prospěch ideologie.

Abstract: The bachelor thesis deals with a research of a cultural-political function in the production of the Krátký film and the Československý armádní film companies within the framework of propagation of defence education in the years 1945–1960. Its primary focus is the intentional spread of the principles of defence education and civil defence through various films and other means of media propagation used as a mass campaign like public press, posters and books. Primarily, the work focuses on the way the communist regime used short films as an instrument for promotion of their ideology. The thesis examines changes of films and their specifics, film style, rhetoric, and the means used to promote their goals. The main goal of this thesis is to use analysis of defence education films to expose whether the communistic idea of the unified managment of defence education in the state was fullfiled and whether these films were truly mechanically worked with established procedures only in favor of ideology.

Klíčová slova: Krátký film, Armádní film, propagace, Svazarm, branná výchova, Československo, civilní obrana, film propagation, short films, defence education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz