Andrea ŠMIGUROVÁ

Bakalářská práce

Zdravotní rizika v Africe

Health hazards in Africa
Anotace:
Úvod: Na africký kontinent jezdí stále více občanů ČR. Jde o zemi nádhernou ale i nebezpečnou. V mé práci se budu zabývat nebezpečími, které způsobují zdravotní potíže cestovatelům. Jsou to především rozdílné klimatické, geografické a sociální podmínky, které určují stupeň (tíži) zdravotního rizika. V neposlední řadě je to i charakter a způsob cestování. V kompetenci pracovníků ochrany veřejného zdraví …více
Abstract:
Introduction: On the african continent goes more and more citizens of the Czech Republic. It is a beautiful country but also dangerous. In my work, I will discuss the hazards that cause health problems travellers. They are mainly different climatic, geographical and social conditions that determine the level (severity of) health risks. Last but not least, it is the nature and method of travel. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMIGUROVÁ, Andrea. Zdravotní rizika v Africe. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví