Bc. Lenka Randová Tajovská, DiS.

Master's thesis

Analýza dodavatelsko-odběratelských vztahů podniku a jejich význam pro konkurenceschopnost podniku

Supplier-customer relations analysis and competetive advantage
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategie v podniku a v dodavatelsko-odběratelských vztazích. V úvodu jsou shrnuty poznatky o sektoru malých a středních podniků, strategickém managementu, konkurenceschopnosti a dodavatelsko-odběratelských vztazích. Cílem práce je s využitím teoretických poznatků strategického řízení provést analýzu vybraného podniku se zaměřením na dodavatelsko-odběratelské …more
Abstract:
The thesis is focused on a strategy in a company and in supplier-customer relations. The first part deals with a sector of small and medium enterprises, strategic management, competitiveness and supplier-customer relations. The goal of this thesis is to analyze a selected company with the intention of supplier-customer relations. On the base of acquired information from strategic analysis to propose …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Reader: Ing. Ondřej Melichar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta