Mgr. Daniela Krejčí

Bakalářská práce

Muzikoterapie a autismus - hudba v muzikoterapii jako prostředek ke komunikaci u dětí s autismem

Music Therapy and Autism - Music in Music Therapy as a Resource of Communication for Children with Autism
Anotace:
Práce se zaměřuje na využití muzikoterapie u nezletilých klientů s dětským autismem. Muzikoterapie patří mezi expresivní terapie. Pomocí hudebních prostředků napomáhá rozvoji komunikačních schopností u dětí s autismem. Hudba a řeč mají mnoho společných aspektů, ale hudba je pro děti s autismem jednodušší pro pochopení, protože na rozdíl od řeči není její kód tolik proměnlivý. Tato práce ukazuje podstatu …více
Abstract:
The work focuses on exploitation of music therapy by under-age clients with childhood autism. Music therapy belongs among expressive therapies. By means of music elements it helps to develop communication skills of children with autism. Music and speech have a lot of common aspects, but music is easier for children with autism, because, in contrast of speech, its code is not so changeable. This work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta