Bc. Lenka Kantorová

Bakalářská práce

Hrdelní kriminalita v Ronově nad Doubravou v 16. - 18. století

Capital Criminality in Ronov nad Doubravou from the 16th to the 18th century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hrdelní kriminalitou, která byla řešena před hrdelním soudem v Ronově nad Doubravou v 16. - 18. století. Všechny případyy, které musel za uvedené období ronovský hrdelní soud řešit, popíšu a ty nejzajímavější z nich detailně rozeberu. Práce vychází z ronovských městských knih a obsahuje historii města Ronova od středověku až po sledované období, vývoj hrdelního soudnictví …více
Abstract:
This thesis deals with capital punishment crime, which was addressed in front of capital court of Ronov nad Doubravou in 16th - 18th century. I will describe all the cases, which has been resolved by the court in thist very period and I will choose the most interesting of them and describe them in detail. The thesis is based on municipal book of Ronov nad Doubravou, which contains the citys history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kantorová, Lenka. Hrdelní kriminalita v Ronově nad Doubravou v 16. - 18. století. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická