Bc. Radek Holub

Bakalářská práce

Zvýšení efektivity zákaznického centra banky

Increasing the Efficiency of Banks Customer Center
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu několika oblastí zákaznických center vybraných tuzemských bank a dále návrhem pro jejich úpravu, která by měla vést k celkovému zvýšení efektivity zákaznického centra.
Abstract:
This thesis handles with analysis of the current condition of several areas of customer service centers several domestic banks and a proposal for its change, which should lead to increase in the efficiency of customer service.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Josef Bajer, M.Sc.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management