Mgr. Iva Procházková, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium molekulárních regulačních mechanismů pomocí proteomických technik

The study of molecular regulation mechanisms using proteomics tools
Abstract:
Tato dizertační práce se zabývá proteomickými technikami, které byly využity pro odhalení molekulárních mechanismů biologických procesů. V teoretické části práce jsou popsány použité proteomické metody od metody dvojrozměrné elektroforézy přes necílenou proteomiku a konče současnými moderními postupy cílené proteomiky. Následuje stručný úvod týkající se biologické podstaty jednotlivých projektů: jedná …more
Abstract:
a jejich cytoskeletu. Čtvrtý projekt, jehož se týkají 2 komentované publikace, vychází ze třetího a cíleně se zaměřuje na 13 proteinů asociovaných s estrogenovým receptorem, nádorovým gradem a statusem lymfatických uzlin jako klíčovými faktory agresivity nádorů prsu. Zde byly změny v hladinách těchto proteinů verifikovány pomocí cílené proteomiky metodou monitorování vybraných reakcí s mTRAQ značeními …more
Abstract:
This dissertation thesis deals with proteomic techniques that help to uncover molecular mechanism of various biological processes. In the theoretical part, the proteomic methods used in the study are described starting from a two-dimensional electrophoresis through shotgun proteomics ending with modern methods of targeted proteomics. This is followed by a brief introduction into the particular projects …more
Abstract:
beling, transcriptomics and immunohistochemistry and validated in 5 independent sets using transcriptomics. As a result, we highlight a panel of gene products that can contribute to breast cancer aggressiveness and metastasis. These proteins could, upon further successful validation, serve as potential therapeutic or diagnostic targets. These understandings can then potentially contribute to the improvement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 10. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta