Mgr. Iva Procházková, Ph.D.

Disertační práce

Studium molekulárních regulačních mechanismů pomocí proteomických technik

The study of molecular regulation mechanisms using proteomics tools
Anotace:
Tato dizertační práce se zabývá proteomickými technikami, které byly využity pro odhalení molekulárních mechanismů biologických procesů. V teoretické části práce jsou popsány použité proteomické metody od metody dvojrozměrné elektroforézy přes necílenou proteomiku a konče současnými moderními postupy cílené proteomiky. Následuje stručný úvod týkající se biologické podstaty jednotlivých projektů: jedná …více
Anotace:
a jejich cytoskeletu. Čtvrtý projekt, jehož se týkají 2 komentované publikace, vychází ze třetího a cíleně se zaměřuje na 13 proteinů asociovaných s estrogenovým receptorem, nádorovým gradem a statusem lymfatických uzlin jako klíčovými faktory agresivity nádorů prsu. Zde byly změny v hladinách těchto proteinů verifikovány pomocí cílené proteomiky metodou monitorování vybraných reakcí s mTRAQ značeními …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with proteomic techniques that help to uncover molecular mechanism of various biological processes. In the theoretical part, the proteomic methods used in the study are described starting from a two-dimensional electrophoresis through shotgun proteomics ending with modern methods of targeted proteomics. This is followed by a brief introduction into the particular projects …více
Abstract:
beling, transcriptomics and immunohistochemistry and validated in 5 independent sets using transcriptomics. As a result, we highlight a panel of gene products that can contribute to breast cancer aggressiveness and metastasis. These proteins could, upon further successful validation, serve as potential therapeutic or diagnostic targets. These understandings can then potentially contribute to the improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D., prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biochemie