Bc. Jan Košťál

Diplomová práce

Detekce stresu při převodu modelových vyšších rostlin z in vitro do ex vitro prostředí prostřednictvím indukčně-fluorescenčních zobrazovacích metod

Detection of stress in model higher plants by fluorescence imaging during in vitro – ex vitro transfer
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme detekci a charakterizaci účinků stresu na fotosyntetický aparát in vitro kultivovaných rostlin při jejich převodu do ex vitro podmínek. Jako modelová vyšší rostlina byla vybrána fialka africká (Saintpaulia ionantha Wendl.). Rostliny byly pro experiment namnoženy metodami mikropropagace z listových segmentů. V rámci experimentální práce byly testovány různé varianty …více
Abstract:
In this thesis we study detection and characterization of stress impact to the photosynthetic apparatus of in vitro cultivated plants after their transfer to ex vitro conditions. We chose African violet (Saintpaulia ionantha Wendl.) as a model higher plant. Plants for usage in experimental part of the thesis were multiplicated from leaf segments using micropropagation methods. In experimental part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma