Josef Havelka

Bakalářská práce

Zvuk v inscenaci Tajný deník Andriana Molea

The Secret Diary of Adrian Mole
Anotace:
Tajný deník Adriana Molea zvuková dokumentace projektu je dokumentace zvukové složky inscenace Tajný deník Adriana Molea, která byla premiérována v sezóně 2017/2018 v Divadle na Orlí, jež je jedno ze dvou divadel Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Dokumentace je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první nás seznamuje s příběhem inscenace a je zde vypsána dramaturgicko-režijní koncepce. Další …více
Abstract:
Tajný deník Adriana Molea zvuková dokumentace projektu is the documentation of the sound component of the production of The Secret Diary of Adrian Mole, which was premiered in the 2017/2018 season at the Orlí Street Theater, one of the two theaters of the Janáček Academy of Performing Arts in Brno. The documentation is divided into five chapters. The first chapter introduces us to the story of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2019
  • Vedoucí: BcA. Jan Škubal
  • Oponent: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/w2ybz/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.