Josef Havelka

Bachelor's thesis

Zvuk v inscenaci Tajný deník Andriana Molea

The Secret Diary of Adrian Mole
Abstract:
Tajný deník Adriana Molea zvuková dokumentace projektu je dokumentace zvukové složky inscenace Tajný deník Adriana Molea, která byla premiérována v sezóně 2017/2018 v Divadle na Orlí, jež je jedno ze dvou divadel Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Dokumentace je rozdělena do pěti kapitol, z nichž první nás seznamuje s příběhem inscenace a je zde vypsána dramaturgicko-režijní koncepce. Další …more
Abstract:
Tajný deník Adriana Molea zvuková dokumentace projektu is the documentation of the sound component of the production of The Secret Diary of Adrian Mole, which was premiered in the 2017/2018 season at the Orlí Street Theater, one of the two theaters of the Janáček Academy of Performing Arts in Brno. The documentation is divided into five chapters. The first chapter introduces us to the story of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2019
  • Supervisor: BcA. Jan Škubal
  • Reader: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/w2ybz/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / field:
Dramatic Arts / Theatre Management focusing on management and technology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.