Kateřina Turanová, DiS.

Bakalářská práce

Reflexe rozvoje automatizace a digitalizace (nejen) v průmyslu a strategické plánování MAS

Reflection of the development of automation and digitalisation (not only) in industry and strategic planning of LAGs
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit přístupy k rozvoji automatizace a digitalizace ve strategickém plánování místních akčních skupin Kraje Vysočina a Moravskoslezského kraje. Zhodnocení bylo zpracováno na základě analýzy Strategií komunitně vedeného místního rozvoje na aktuální programové období 2014-2020. Stát dává místním akčním skupinám prostor pro rozvoj potřebného vzdělávání a modernizaci …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the approaches to the development of automation and digitalisation in the strategic planning of Local Action Groups of the Vysočina Region and the Moravian-Silesian Region. The evaluation was based on an analysis of the Community-Led Local Development Strategies for the current 2014-2020 programming period. The state supports Local Action Groups in developing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií