Bc. Eva Hlobilová

Bakalářská práce

Počátky křesťanství a polské státnosti na základě knihy Józefa Ignacyho Kraszewského Lubonie

The Inception of Christianity and National Identity in Poland Based on the Book Lubonie by Józef Ignacy Kraszewski
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tematikou počátků křesťanství a státnosti v Polsku. Cílem práce je představit čtenáři za pomoci knihy Józefa Ignacyho Kraszewského Lubonie a článků, které prezentují současné úhly pohledu, danou problematiku, aby měl možnost pochopit, jakou důležitost má pro obyvatele Polska 1050. výročí křtu Polska, které se slaví v letošním roce. Práce je rozdělena na tři části. První …více
Abstract:
This Bachelor's Thesis explores the topic of the inception of Christianity and national identity in Poland. The aim of the thesis is to introduce this topic to the reader with the use of the book Lubonie by Józef Ignacy Kraszewski and the articles which discuss the topic with a present-day point of view. All of this with the purpose of giving the reader an insight on how important the 1050th Anniversary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Renata Buchtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. et Mgr. Hana Nela Palková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.