Theses 

Rodičovské kompetence v bilingvní rodině – Bc. Jarmila Cenková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika

Bc. Jarmila Cenková

Bakalářská práce

Rodičovské kompetence v bilingvní rodině

Parental competencies in bilingual family

Anotace: Tématem mé bakalářské práce jsou rodičovské kompetence v bilingvní rodině. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část přináší tři základní okruhy témat – rodinu a rodičovství, vymezení pojmu kompetence a rodičovské kompetence a třetí velký okruh tvoří bilingvismus a bilingvní rodina. V tomto teoretickém okruhu je uvedena typologie bilingvismu a bilingvních rodin a dále jednotlivé strategie výchovy v bilingvních rodinách. Empirická část se skládá z metodologického postupu a výsledků výzkumného šetření. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké rodičovské kompetence jsou důležité pro rodiče v bilingvních rodinách.

Abstract: The topic of this thesis aims to examine the parental competencies in bilingual family. The paper is divided into two parts: theoretical and empirical. The theory is focused on three important topics: family and parenthood, the definition of competence and parental competence as a concept, and the third big part includes terms bilingualism and bilingual family. In this part there is mentioned the typology of bilingualism and bilingual families and particular strategies of upbringing in bilingual families. The empirical part of the thesis consists of a methodological process and a presentation of the research results. The goal of this paper was to examine which parental competencies are important for parents during bilingual upbringing.

Klíčová slova: rodina, rodičovství, kompetence, klíčové kompetence, rodičovské kompetence, bilingvismus, bilingvní rodina, strategie bilingvní výchovy, bikulturnost, family, parenthood, competencies, key competencies, parental competencies, bilingualism, bilingual family, strategy of bilingual upbringing, biculturalism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Veronika Šimková
  • Oponent: Mgr. Karina Valeeva

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 22:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz