Bc. Michael Joseph Maly

Diplomová práce

Financovanie neziskových organizácií na Slovensku

Financing of non-profit organizations in Slovakia
Abstract:
Subject of diploma thesis „Financing of non-profit organisations in Slovakia“ is to analyse funding of non-profit organisations within a certain period. The thesis is organized into three chapters. The first chapter covers theoretical definition of a non-profit organisations including classification of funding resources and funding principals of non-profit organisations. The second chapter addresses …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Financovanie neziskových organizácií na Slovensku“ je analyzovať zdroje financovania neziskovej organizácie za určité obdobie. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoretickému vymedzeniu neziskovej organizácie, zároveň obsahuje klasifikáciu zdrojov financovania a princípy financovania neziskových organizácií. Druhá kapitola je venovaná financovaniu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance