Theses 

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace? – Ing. Michaela Bartošíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Ing. Michaela Bartošíková

Bakalářská práce

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?

Changes in lifestyle - the emergence of hedonistic generation?

Anotace: V bakalářské práci se věnuji životnímu stylu, konzumní společnosti a hédonismu. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmů souvisejících se životním stylem a hédonismem, přibližuji kritické pohledy autorů na problematiku konzumní společnosti. Popisuji možné alternativy hédonistického životního stylu, změny v přístupu spotřebitelů a marketingové koncepce pro hédonistické spotřebitele. V praktické části provádím analýzu vybraných otázek výzkumu European Values Study 2008. Porovnávám postoje jednotlivých generací k vybraným hodnotám. Na základě těchto hodnot odvozuji sklon vybraných skupin k hodnotám individualismu a požitkářství.

Abstract: In my bachelor thesis I deal with lifestyle, consumer society and hedonism. The theoretical part explains the terms related to lifestyle and hedonism and I present critical views of different authors on the issue of consumer society. I describe possible alternatives of hedonistic lifestyle, changes in consumers´ attitude and marketing concepts for hedonistic consumers. In the practical part I analyse selected questions of European Values Study research, 2008. I compare attitudes of different generations to selected values. On the basis of these values I deduce tendency of selected groups to the values of individualism and hedonism.

Klíčová slova: Životní styl, konzumní společnost, hédonismus, individualismus, hodnoty Lifestyle, consumer society, hedonism, individualism, values

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz