Bc. Jan Dufek

Diplomová práce

Sociální marketing v podmínkách ČR

Social marketing in terms of ČR
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku sociálního marketingu a to především v podmínkách České republiky. Dále jsou vymezeny základní pojmy jako původ a význam sociálního marketingu, jeho etické aspekty, odlišnosti jenž dělí sociální a komerční marketing, dále popisuji situace, které jsou pro sociální marketing charakteristické, jaké skýtá typy kampaní, jakým způsobem jsou takové kampaně hodnoceny a jakých …více
Abstract:
This thesis is focused on problems of social marketing, primarily in conditions of the Czech Republic.I delimit basic concepts as origin and meaning of social marketing, its ethical aspects, differences which divide social and commercial marketing. I further describe situations, that are characteristic for social marketing, what types of campaigns provides, what sort of way are these campaigns evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní