Petr Šíma

Diplomová práce

Aplikace Best Practices agilních metodik do PRINCE 2

Application of agile methodologies Best Practices into PRINCE 2
Anotace:
Předmětem této práce je definice Best Practices agilních metodologií, jejich aplikace na nejčastěji se vyskytující problémy projektového managementu a jejich integrace do PRINCE2. Práce se bude zaměřovat především na jednotlivé aplikaci agilní praktiky, nikoli na celé metodologie. Tato diplomová práce bude rozdělena na dvě hlavní části. V první části budou představeny základy metodologie PRINCE2, vybrané …více
Abstract:
This thesis is focused on Best Practices of agile methodologies, their application to the most common problems of project management and their integration into PRINCE2. The thesis will be focused mainly on the application of individual agile practices, not on the whole methodologies. This thesis will be divided into two main parts. In the first part PRINCE2 methodology basics, chosen agile methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Drahomír Chocholatý
  • Oponent: Petr Kincl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49311