Petr Šíma

Master's thesis

Aplikace Best Practices agilních metodik do PRINCE 2

Application of agile methodologies Best Practices into PRINCE 2
Abstract:
Předmětem této práce je definice Best Practices agilních metodologií, jejich aplikace na nejčastěji se vyskytující problémy projektového managementu a jejich integrace do PRINCE2. Práce se bude zaměřovat především na jednotlivé aplikaci agilní praktiky, nikoli na celé metodologie. Tato diplomová práce bude rozdělena na dvě hlavní části. V první části budou představeny základy metodologie PRINCE2, vybrané …more
Abstract:
This thesis is focused on Best Practices of agile methodologies, their application to the most common problems of project management and their integration into PRINCE2. The thesis will be focused mainly on the application of individual agile practices, not on the whole methodologies. This thesis will be divided into two main parts. In the first part PRINCE2 methodology basics, chosen agile methodology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Drahomír Chocholatý
  • Reader: Petr Kincl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49311